Sejdeme se na cibulce online dating

Rated 4.82/5 based on 752 customer reviews

Podmínkou platnosti je i přípustná stylová charakteristika konkrétní zdrobněliny, je-li uvedena.e) Názvy písmen abeced Výjimku tvoří názvy písmen řecké abecedy a hovorové názvy písmen české abecedy.Otázka: Hrají se vždy zápasy, které nahráli skuteční lidé? Pokud není k dispozici žádný nový zápas ve vaší úrovni, budete spojeni s robotem. Můžete si vybrat a odehrát zápas s konkrétním kamarádem. Odpověď: Spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktního formuláře.

IJP - není brána v potaz při posuzování platnosti dle kategorie SSČ (Lingea) - nejsou jako samostatné heslo bez zkratky zpodst.

Řada vítězství Pokud vyhrajete tři a více zápasů v řadě, na konci zápasu dostanete jednu hvězdu navíc.

Počet hvězdiček potřebný pro postup do vyšší úrovně: Od 31.

Přípustnost se řídí dle posloupnosti zdrojů uvedené výše. Pro nepřípustné kategorie zastaralá slova, řídká slova, nářečí a vulgární výrazy platí i Nový akademický slovník cizích slov (NASCS).

Je-li daný výraz uveden v tomto slovníku a splňuje kritéria přípustnosti, je platný. Za platné se také považují zdrobněliny vyjmenované u výrazu ve Slovníku spisovného jazyka českého, i když je platnost tohoto výrazu posuzována podle jiného zdroje z hlediska posloupnosti.

Leave a Reply